ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΞΩΠΟΡΤΩΝ

 • ROTO
 • FUHR
 • KFV

 

 

Οι κλειδαριές ROTO χωρίζονται  σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο κλειδώματος. Μερικά από αυτά είναι:

 • Κλείδωμα ενός σημείου
 • Κλείδωμα τριών σημείων
 • Κλείδωμα πέντε σημείων

Τα σημεία εκφράζουν τον αριθμό σημείων στα οποία κλειδώνει  μια κλειδαριά στην κάσα. Αυτό το κλείδωμα μπορεί να είναι:

 • Κλασική γλώσσα
 • Κλείδωμα μπίλιας
 • Κλείδωμα ασφαλείας (μανιτάρι)
 • Κλείδωμα με πείρο & γάντζο
 • Κλείδωμα με αυτόματη γλώσσα

ή και ο συνδυασμός των αναφερθέντων.

ROTO ROTO ROTO ROTO ROTO ROTO ROTO ROTO ROTO

 

 

ROTO TANDEO   ROTO DOOR   ROTO TANDEO   ROTO DOORKANTE ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤOΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ - ΠΡΟΣΠΕΚΤ ROTO ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

   

 

Read More

 

 

Η κλειδαριές FUHR χωρίζονται  σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο κλειδώματος.
Μερικά από αυτά είναι:

 • Κλείδωμα ενός σημείου
 • Κλείδωμα τριών σημείων
 • Κλείδωμα πέντε σημείων


Τα σημεία εκφράζουν τον αριθμό σημείων στα οποία κλειδώνει  μια κλειδαριά στην κάσα.Αυτό το κλείδωμα μπορεί να είναι:

 • Κλασική γλώσσα
 • Κλείδωμα μπίλιας
 • Κλείδωμα ασφαλείας (μανιτάρι)
 • Κλείδωμα με πείρο
 • Κλείδωμα με γάντζο
 • Κλείδωμα με αυτόματη μαγνητική γλώσσα

ή και ο συνδυασμός των αναφερθέντων.

FUHR FUHR FUHR FUHR FUHR FUHR FUHR

 

KANTE ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ FUHR ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

   

  FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR   FUHR    Read More

 

 

Η κλειδαριές KFV χωρίζονται  σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο κλειδώματος. Μερικά από αυτά είναι:

 • Κλείδωμα ενός σημείου
 • Κλείδωμα τριών σημείων
 • Κλείδωμα πέντε σημείων

Τα σημεία εκφράζουν τον αριθμό σημείων στα οποία κλειδώνει  μια κλειδαριά στην κάσα. Αυτό το κλείδωμα μπορεί να είναι:

 • Κλασική γλώσσα
 • Κλείδωμα μπίλιας
 • Κλείδωμα ασφαλείας (μανιτάρι)
 • Κλείδωμα με πείρο & γάντζο
 • Κλείδωμα με αυτόματη γλώσσα

ή και ο συνδυασμός των αναφερθέντων.

 

KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV KFV

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KFV ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΤΥΠΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ KFV

KFV AS 3500

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΞΩΠΟΡΤΩΝ KFV

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΜΕΣΟΠΟΡΤΩΝ KFV

 


Read More

Διαθέτουμε προϊόντα: